Publikacje oznaczone tematem:

Szyndler, Bartłomiej (1938-2010)

  1. Bartłomiej Szyndler (1938-2010)

    Przegląd Biblioteczny 2011, R. 79, z. 2, s. 291-297