Publikacje oznaczone tematem:

Szymańska, Zyta. Bez cenzury

  1. Poprawki i uzupełnienia do bibliografii „Bez cenzury 1976-1989. Literatura – ruch wydawniczy – teatr”

    Przegląd Biblioteczny 2011, R. 79, z. 1, s. 77-85