Publikacje oznaczone tematem:

Szwajcarska Biblioteka Europy Wschodniej

  1. Szwajcarska Biblioteka Europy Wschodniej (SOB)
    [Schweizerische Osteuropabibliothek (SOB)]

    Przegląd Biblioteczny 1999, R. 67, z. 3, s. 167-168