Publikacje oznaczone tematem:

Szocki, Józef (1931- ). Księgozbiory domowe w Galicji wschodniej (1772-1918)

  1. Historia księgozbiorów domowych. Józef Szocki: Księgozbiory domowe w Galicji Wschodniej (1772-1918). Kraków: Wydaw. Nauk. Akad. Pedagog. 2001, 351 s.

    Przegląd Biblioteczny 2002, R. 70, z. 4, s. 362-366