Publikacje oznaczone tematem:

Szczepańska, Anna. Donald O. Case: Looking for Information

  1. List prof. Jacka Wojciechowskiego
    [Letter from Professor Jacek Wojciechowski]

    Przegląd Biblioteczny 2009, R. 77, z. 4, s. 493-493