Publikacje oznaczone tematem:

Systemy discovery and delivery

  1. Fasety na nowo odkryte. Integrowanie systemów nawigacji i organizacji informacji
    [Facets Rediscovered. Integration of Navigation and Information Organization Systems]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2014, nr 2 (104), s. 92-109