Publikacje oznaczone tematem:

Systemy biblioteczne nowej generacji

  1. Współdziałanie metadanych w chmurze
    [Metadata Interoperability in the Cloud]

    Przegląd Biblioteczny 2014, R. 82, z. 1, s. 3-24