Publikacje oznaczone tematem:

Syntaktyka (językoznawstwo)

  1. Współdziałanie metadanych w systemach informacyjnych
    [Metadata in teroperability in information systems]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2013, nr 1 (101), s. 61-83