Publikacje oznaczone tematem:

Symbolika przestrzeni

  1. Wertykalność biblioteki – od sacrum i strażnicy do ikony marketingu (esej filozoficzny)
    [Verticality of Libraries – from Sacrum and Watchtower to Marketing Icon (a Philosophical Essay)]

    Przegląd Biblioteczny 2016, R. 84, z. 1, s. 46-64