Publikacje oznaczone tematem:

Symbolika

  1. Ideologia wyrażona w szacie graficznej książki na przykładzie stron tytułowych Biblii
    [Ideology expressed in books layout. Examples of the Bible’s title pages]

    Bibliologia polityczna : praca zbiorowa, redakcja Dariusz Kuźmina, Warszawa 2011, s. 109-122 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 124)

  1. Przekaz symboliczny i podejście User Experience na przykładzie serwisów internetowych teatrów krakowskich
    [Symbolic Messages and User Experience Approach Exemplified with the Websites of Cracow Theaters]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2017, nr 1 (109), s. 146-158