Publikacje oznaczone tematem:

Suwałki (woj. podlaskie)

  1. Prasa na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2012. Szkice i materiały. Praca zbior. Pod red. Jadwigi Sadowskiej i Katarzyny Sawickiej-Mierzyńskiej. Białystok: Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, 2014, 617 s., ISBN: 978-83-7431-421-3
    [Prasa na terenie województwa podlaskiego w latach 1944-2012. Szkice i materiały. (Press in Podlaskie province of Poland in the years 1944-2012. Sketches and resources). Eds Jadwiga Sadowska and Katarzyna Sawicka-Mierzyńska. Białystok: Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, 2014, pp. 617, ISBN: 978-83-7431-421-3]

    Przegląd Biblioteczny 2015, R. 83, z. 2, s. 267-272

  1. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Suwałkach w nowym gmachu
    [Suwałki Public Library in a new building]

    Przegląd Biblioteczny 1999, R. 67, z. 1-2, s. 77-79