Publikacje oznaczone tematem:

Strategia kolejnych klas

  1. Podstawowe strategie wyszukiwania informacji i ich wykorzystanie w praktyce
    [Basic Information Retrieval Strategies and Their Application]

    Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 2, s. 233-251