Publikacje oznaczone tematem:

Storm van Leeuwen, Jan (1943- ). The Golden Age of Bookbindings in Cracow 1400-1600

  1. Jan Storm van Leeuwen: The Golden Age of Bookbindings in Cracow 1400-1600. Kraków: Biblioteka Jagiellońska 2011, s. 166, tabl. kol. 60, indeks nazwisk, wybór bibliografii, ISBN 978-83-62994-68-7
    [Jan Storm van Leeuwen: The Golden Age of Bookbindings in Cracow 1400-1600. Kraków: Biblioteka Jagiellońska 2011, pp. 166, ISBN 978-83-62994-68-7]

    Przegląd Biblioteczny 2012, R. 80, z. 4, s. 576-582