Publikacje oznaczone tematem:

Stopa zwrotu

  1. Zwrot nakładu z inwestowania w bibliotekę
    [Return on Investment in Libraries]

    Przegląd Biblioteczny 2014, R. 82, z. 2, s. 165-188