Publikacje oznaczone tematem:

Staniów, Bogumiła. Biblioteka szkolna dzisiaj

  1. Bogumiła Staniów: Biblioteka szkolna dzisiaj. Warszawa: Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2012, 283 s., (Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 128) ISBN 978-83-61464-65-5
    [Bogumiła Staniów: Biblioteka szkolna dzisiaj (School libraries today). Warszawa: Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 2012, pp. 283, (Nauka, Dydaktyka, Praktyka; 128) ISBN 978-83-61464-65-5]

    Przegląd Biblioteczny 2012, R. 80, z. 3, s. 379-383