Publikacje oznaczone tematem:

Staloryt

  1. Estetyka książki
    [Aesthetics of the book]

    Nauka o książce : antologia tekstów : praca zbiorowa, redakcja Dariusz Kuźmina, Marek Tobera, Warszawa 2006, s. 189-255