Publikacje oznaczone tematem:

Sporāne, Baiba, Bibliotekāra ētika

  1. Etyka bibliotekarska. Diana Kokina, Baiba Sporane: Bibliotekara etika. Riga: Iespiests SIA Elpa 2002, 99 s.

    Przegląd Biblioteczny 2002, R. 70, z. 4, s. 358-360