Publikacje oznaczone tematem:

Społeczności internetowe

  1. Członkowie polskich grup w serwisie Facebook a zjawisko czytania społecznościowego
    [Members of Polish Facebook Groups and the Phenomenon of Social Reading]

    Przegląd Biblioteczny 2019, R. 87, z. 2, s. 185-198

  1. Użytkownicy serwisów społecznościowych poświęconych literaturze. Analiza wyników badań
    [Users of Social Networking Services in the Field of Literature. The Analysis of Research Results]

    Przegląd Biblioteczny 2012, R. 80, z. 2, s. 222-240