Publikacje oznaczone tematem:

Społeczna funkcja książki

  1. Książka w dziejach kultury
    [Book in the history of culture]

    Przegląd Biblioteczny 2001, R. 69, z. 3, s. 177-183

  1. Skutki pandemii dla społecznej funkcji książki w Europie. Wstęp do badań
    [The Impact of the Recent Pandemic on the Social Function of Books in Europe]

    Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. 2, s. 209-223