Publikacje oznaczone tematem:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej (Laski)

  1. Biblioteki Brajlowska i Czarnodrukowa Zakładu dla Niewidomych w Laskach
    [Braille and Non-Tactile Library of the Institute for the Blind in Laski, Poland]

    Przegląd Biblioteczny 2017, R. 85, z. 3, s. 305-323