Publikacje oznaczone tematem:

Specjalizacja

  1. Analysis of the Thematic Overlap Between Library and Information Science and Other Sub-disciplines of the Social Communication and Media Sciences in Poland
    [Analiza związków tematycznych bibliotekoznawstwa i nauki o informacji z subdyscyplinami nauk o komunikacji społecznej i mediach w Polsce]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2019, nr 2a (114a), s. 28-44