Publikacje oznaczone tematem:

Sovremiennyje problemy bibliotiechnoj i informacjonnoj etiki

  1. Sovremiennyje problemy bibliotiechnoj i informacjonnoj etiki. Redakcja Julja Melent’eva i Irina Trushina, Sankt-Petersburg: Izdatielstwo Rossijskaja Nacjonalnaja Bibliotieka, 2006, 244 s. ISBN 5-8192-0256-2
    [Sovremiennyje problemy bibliotiechnoj i informacjonnoj etiki. Ed. by Julja Melent’eva i Irina Trushina, Sankt-Petersburg: Izdatielstwo Rossijskaja Nacjonalnaja Bibliotieka, 2006, pp. 244. ISBN 5-8192-0256-2]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 2, s. 321-323