Publikacje oznaczone tematem:

Sosińska-Kalata, Barbara. „Przegląd Biblioteczny" - rocznik 1927

  1. „Przegląd Biblioteczny” i jego recenzenci. Tylko nie tak, proszę!
    [„Przegląd Biblioteczny” and its reviewers. Not this way, please!]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 1, s. 7-12