Publikacje oznaczone tematem:

Sooryamoorthy, Radhamany. Scientometrics for the Humanities and Social Sciences

  1. R. Sooryamoorthy: Scientometrics for the Humanities and Social Sciences. London: Routledge, 2021, 152 s., ISBN 978-03-67-62701-0
    [R. Sooryamoorthy: Scientometrics for the Humanities and Social Sciences. London: Routledge, 2021, pp. 152, ISBN 978-03-67-62701-0]

    Przegląd Biblioteczny 2021, R. 89, z.3, s. 431-434