Publikacje oznaczone tematem:

Sokół, Aneta. Polska książka ewangelicka po 1989 roku

  1. Aneta M. Sokół: Polska książka ewangelicka po 1989 roku. Katowice: Wydaw. „Głos Życia”, 2016, ISBN 978-83-60438-37-4
    [Aneta M. Sokół: Polska książka ewangelicka po 1989 roku (Polish Lutheran and Calvin books past 1989). Katowice: Wydaw. „Głos Życia”, 2016, ISBN 978-83-60438-37-4]

    Przegląd Biblioteczny 2017, R. 85, z. 3, s. 393-396