Publikacje oznaczone tematem:

Social Science Citation Index

  1. Analiza zagranicznych czasopism z dziedziny bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na podstawie Social Science Citation Index/Journal Citation Reports (SSCI/JCR)
    [Analysis of foreign journals from the field of librarianship and information science on the basis of Social Science Citation Index/Journal Citation Reports (SSCI/JCR)]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2001, nr 1 (77), s. 41-53