Publikacje oznaczone tematem:

Sobociński, Wacław (1942-2019)

  1. Wacław Sobociński (27.09.1942-2.05.2019)

    Przegląd Biblioteczny 2020, R. 88, z. 4, s. 581-584