Publikacje oznaczone tematem:

Służba zagraniczna polska

  1. Działalność bibliotekarska służby konsularnej Drugiej Rzeczypospolitej we Francji – zarys problematyki
    [Interwar polish consuls supporting libraries in France – an outline of issues]

    Przegląd Biblioteczny 2021, R. 89, z. 2, s. 173-190