Publikacje oznaczone tematem:

Słownik terminologiczny informacji naukowej

  1. Pole terminologiczne informacji naukowej według Marii Dembowskiej
    [Terminological field of information science according to Maria Dembowska]

    Przegląd Biblioteczny 2008, R. 76, z. 4, s. 575-582