Publikacje oznaczone tematem:

Słownik haseł przedmiotowych

  1. Język słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego - próba charakterystyki
    [Key words system for the Slavic linguistic - an attempt of characteristics]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2000, nr 2 (76), s. 74-77

  1. Relacyjny słownik haseł
    [Relational dictionary of headings]

    Komputery w bibliotekach - Polska '94 : I Forum SBP '94 : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Chorzów 10-12.06.1994, redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1994, s. 157-158 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 9)