Publikacje oznaczone tematem:

Słodkowska, Elżbieta (1927-2007). Biblioteki w Królestwie Polskim 1815-1830

  1. Biblioteki w Królestwie Polskim. Elżbieta Słodkowska: Biblioteki w Królestwie Polskim 1815-1830. Warszawa: Bibl. Nar. 1996, 259 s. Z Dziejów Kultury Czytelniczej w Polsce, 11.

    Przegląd Biblioteczny 1997, R. 65, z. 2-3, s. 279-281