Publikacje oznaczone tematem:

Skalska-Zlat, Marta (1945- ). Bibliografia w Polsce 1945-1996

  1. Bibliografia w Polsce. Marta Skalska-Zlat: Bibliografia w Polsce 1945-1996. Naukoznawcza analiza dyscypliny. Wrocław: Wydaw. Uniw. Wrocł. 2002, 401 s. Acta Universitatis Wratislaviensis, no 2337.

    Przegląd Biblioteczny 2002, R. 70, z. 3, s. 239-246

  1. Obraz bibliografii polskiej w latach 1945-1996
    [Picture of polish bibliography in the period 1945-1996]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2002, nr 2 (80), s. 105-110