Publikacje oznaczone tematem:

Sitarska, Anna (1938- ). Biblioteki i informacja naukowa wobec nowych realiów

  1. List do redakcji „Zagadnień Informacji Naukowej”. W sprawie recenzji
    [Letter to the editors of the „Information Science Issues" Referring to the review]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 1998, nr 2 (72), s. 103-105