Publikacje oznaczone tematem:

Simple Knowledge Organization System (SKOS)

  1. Simple knowledge organization system (SKOS) - reprezentacja wiedzy w sieciowych systemach organizacji wiedzy
    [Simple knowledge organization system (SKOS) – knowledge representation in network systems of knowledge organistaion]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2009, nr 1 (93), s. 89-102