Publikacje oznaczone tematem:

Sieradz (woj. łódzkie)

  1. Uwagi na temat komputeryzacji Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu
    [Some remarks on the computerization in the WBP in Sieradz]

    Automatyzacja bibliotek publicznych : praktyczne aspekty : materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Białystok 26-28 X 1993 r., redakcja Janusz Nowicki, Warszawa 1993, s. 79-83 (Nauka, Dydaktyka, Praktyka ; 5)