Publikacje oznaczone tematem:

Siekierski, Stanisław (1929-2008). Książka we współczesnej kulturze polskiej

  1. Stanisław Siekierski: Książka we współczesnej kulturze polskiej. Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006, 360 s., ISBN 83-88067-72-9
    [Stanisław Siekierski: Książka we współczesnej kulturze polskiej (Books in Contemporary Polish Culture). Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006, pp. 360, ISBN 83-88067-72-9]

    Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 1, s. 129-131