Publikacje oznaczone tematem:

Shera, Jesse Hauk (1903-1982)

  1. Epistemologia społeczna dla nauki o informacji
    [Social epistemology for information science]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2013, nr 1 (101), s. 4-19