Publikacje oznaczone tematem:

Serwer linkujący

  1. Zasoby informacyjne i narzędzia informatyczne wspomagające e-kształcenie w bibliotece akademickiej. Doświadczenia Biblioteki Głównej i OINT Politechniki Wrocławskiej z różnych form pracy ze zdalnym użytkownikiem
    [Information Resources and Computer Tools Supporting Elearning in Academic Libraries. Various Forms of Work with Rem ote User as Experienced by the Main Library and Information Center of Wroclaw University of Technology]

    Przegląd Biblioteczny 2009, R. 77, z. 4, s. 461-481