Publikacje oznaczone tematem:

Sekcja Publikacji Elektronicznych (Polska Izba Książki)

  1. Analiza stanu zbiorów elektronicznych i warunków ich archiwizowania w polskich instytucjach bibliotecznych i wydawniczych
    [Current state of electronic resources and their preservation in polish libraries and publishing houses – an analysis]

    Przegląd Biblioteczny 2011, R. 79, z. 1, s. 21-46