Publikacje oznaczone tematem:

Sawoniak, Henryk (1912-2003). Bibliografia bibliografii polskich 1951-1960

  1. Bibliografia bibliografii polskich 1971-1985. T. 1-2. Oprac. T. Pawlik i M. Przybysz. Warszawa: Biblioteka Narodowa 2006, 668 + 1412 s., ISBN 83-7009-557-7
    [Bibliografia bibliografii polskich 1971-1985 (Bibliography of Polish Bibliographies 1971-1985). T. 1-2. T. Pawlik and M. Przybysz. Warszawa: Biblioteka Narodowa 2006, pp. 668 + 1412, ISBN 83-7009-557-7]

    Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 1, s. 134- 138