Publikacje oznaczone tematem:

Sapa, Remigiusz (1967- ). Metodologia badań obszaru pośredniczenia w komunikacji naukowej z perspektywy nauki o informacji

  1. Remigiusz Sapa: Metodologia badań obszaru pośredniczenia w komunikacji naukowej z perspektywy nauki o informacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCCYI, Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, zeszyt 17/2009
    [Remigiusz Sapa: Metodologia badań obszaru pośredniczenia w komunikacji naukowej z perspektywy nauki o informacji (Methodology of research on mediation dimension in scholarly communication - an information science perspective). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego MCCCYI, Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Issue 17/2009]

    Przegląd Biblioteczny 2010, R. 78, z. 3, s. 372-375