Publikacje oznaczone tematem:

Sadowska, Sławomira. Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepełnosprawnych

  1. Bibliotekarz przeciw stereotypowym wizerunkom osób niepełnosprawnych. Sławomira Sadowska: Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepełnosprawnych. Toruń: Wydaw. Edukacyjne „Akapit”, 2005, 244 s.
    [Librarians against the stereotype of the disabled Sławomira Sadowska: Ku edukacji zorientowanej na zmianę społecznego obrazu osób niepełnosprawnych. Toruń 2005]

    Przegląd Biblioteczny 2005, R. 73, z. 4, s. 518-519