Publikacje oznaczone tematem:

Sączewska-Trawicka, Monika. Moduł Gromadzenia Zbiorów w bibliotekach używających systemu komputerowego VTLS

  1. List dra Henryka Hollendra
    [Letter from Dr Henryk Hollender]

    Przegląd Biblioteczny 2009, R. 77, z. 4, s. 493-494