Publikacje oznaczone tematem:

Rudnik-Karwatowa, Zofia. Słownik słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego

  1. Język słów kluczowych językoznawstwa slawistycznego - próba charakterystyki
    [Key words system for the Slavic linguistic - an attempt of characteristics]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2000, nr 2 (76), s. 74-77