Publikacje oznaczone tematem:

Rozwój zrównoważony

  1. Ekologia informacji katalizatorem równoważenia rozwoju społeczeństwa informacji i wiedzy
    [Information ecology as a catalyst of sustainable development of information and knowledge society]

    Zagadnienia Informacji Naukowej 2012, nr 2 (100), s. 48-65