Publikacje oznaczone tematem:

Rozszerzona rzeczywistość

  1. Rozszerzona rzeczywistość – potencjał badawczy z perspektywy bibliologii i informatologii
    [The Research Potential of Augmented Reality from the Perspective of Book and Information Studies]

    Przegląd Biblioteczny 2014, R. 82, z. 4, s. 565-581