Publikacje oznaczone tematem:

Rozmaitości biograficzno-bibliologiczne pół serio, pół żartem opowiedziane przez Marię Dembowską

  1. Rozmaitości biograficzno-bibliologiczne. Maria Dembowska: Rozmaitości biograficzno-bibliologiczne, pół serio, pół żartem opowiedziane przez... Warszawa: nakł. autorki 2000, 154 s.

    Przegląd Biblioteczny 2000, R. 68, z. 1-2, s. 100-102