Publikacje oznaczone tematem:

Równouprawnienie płci

  1. Kobiety w IFLA
    [Women in IFLA. Women’s Studies in Activities of the Units of the International Federation of Library Associations and Institutions in the Years 1990-2005]

    Przegląd Biblioteczny 2007, R. 75, z. 3, s. 383-398