Publikacje oznaczone tematem:

Rosyjska Biblioteka Narodowa (Petersburg)

  1. Rosyjska Biblioteka Narodowa dawniej i dziś
    [The National Library of Russia – past and present]

    Przegląd Biblioteczny 2006, R. 74, z. 2, s. 188-200