Publikacje oznaczone tematem:

Robotnicy

  1. Hantbuch far Bibliotekn – podręcznik dla bibliotek żydowskich z okresu międzywojennego
    [Hantbuch far Bibliotekn – a Handbook for Jewish Libraries of the Interwar Period]

    Przegląd Biblioteczny 2017, R. 85, z. 2, s. 185-195